2020-s Téli Tárlat megnyitó és évösszegző beszéde
2020. 12. 29.

A RIT ebben az évben fenállásának 30. évet ünnepli és ez a jubileumi év sok érdekes elképzeléssel és lehetőséggel indult számunkra, amely hirtelen irányt váltott és leginkább a várakozás és folyamatos alkalmazkodás, halasztás fényében telt. Általában az év végén rendezett Téli Tárlatunk megnyitóján összegzem a gazdag és programokkal teli évünket, ilyenkor felsorolásba kezdek, hogy hol is milyen programjaink kerültek megredezésre és kikkel tudtunk együttműködésben közös rendezvényeket létrehozni.

A megszokottakhoz képest most ezen az éven két listám is van: Egy olyan listám, amelyben az elhalasztott és megvalósulásra váró kiállításokat, kerekasztal beszélgetéseket és rendezvényeket vehetném számba; és egy második felsorolás részeként beszámolhatok az ehhez a szokatlan és megpróbáltatásokkal teli időszak eredményeiről. Sajnos az első listám sokkal hosszabb mint szeretném, de azok a tervek nem vesznek a felejtés ködébe és remélhetőleg a további években minden terv megvalósulásra kerül és maga idejében.

A művészek is nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a digitális térbe szorult kapcsolattartás és távolság tartás megnehízette mindenki munkáját, így az alkotómunkát is. A saját műtermükbe visszaszorult alkotóknak sok kérdéssel kellett szembe néznünk és átgondolnunk egyénileg és csoportként az eddig szokásainkat és módszereinket. Az alkotás folyamata lehet magányos, kettő-vagy több személy együttműködését igénylő; viszont hosszú távon nem lehet állandó elszigeteltségben a digitális térben mozogva és távolságokat betartva alkotni. Hiszen az alkotói folyamatban fontosak a kivülről érkező jelzések. A művészetek befogadása ebben a jelenlegi állapotban pedig jelentősen leszükült. Ez az állapot közel sem ideális és csak a művészeti elképzelések kicsiny részének megfelelő, a tradicionális technikákban és műfajokban dolgozók számára enyhe vigaszt jelent a reprodukciók megosztása és a visszaérkező válaszok elemzése. A személyes kapcsolat létrejötte Alkotó - Műalkotás - Befogadó között nem pótolható a digitális eszközök segítségével.

A digitális térre áttért életben sok pozítivumra is felfigyeltünk azért, amelyeket eddig sokszor figyelmen kívül hagytunk föleg az információ közlés és kapcsolattartás terén. A helyzethez igazodva így több videóriportot is forgattunk a TV21 Ungvár stábjának segítségével. Ezekben a videókban a Társaság elmúlt 30 évét mutatjuk be, és a 2020-as Tárlatunkat is videós Tárlatvezetés segítségével próbáljuk szélesebb körben elérhetővé tenni. A videók a Téli Tárlat ideje alatt kerülnek majd nyílvánosságra.

Nem minden tervünk hiúsult meg a 2020-as évben és ebben az időszakban két új Projektet indítottunk útjára partnereinkkel és barátainkkal együttműködve. A KVIT-el (Kovács Vilmos Irodalmi Társasággal) együttműkdve az egyik ujónnan induló projektünk neve- a Nyitott ablak, Képekben a szót és szavakban a képet kapta, ami a kárpátaljai magyar írók, valamint képző- és iparművészek közötti együttműködésre épül.

A közös projekt kiindulópontja a képző- és iparművészeti, valamint irodalmi műfajok közötti kapcsolat. Mi volt előbb, a szó, vagy a kép? - kérdés adhatja a témafelvetés alapját. Elképzelésünk szerint olyan fogalmak gyakorlatba ültetésével, mint: ekphrászisz, metafora, parafrázis, szinonima, narráció - fényében születhetnének a jövőben írott prózai és lírai reflexiók tagjaink munkáihoz.

A projekt beindításaként egy műhelymunkát szerveztünk szeptemberben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ahol a lehetőségekről és elképzeléseinkről beszéltünk. Az együttműködésben a két szervezet mellet Vári Fábián László is segíti a közös munkát, tanácsadóként-lektorként. A porjekttel hosszútávra tervezünk és remélhetőleg a következő évben már ezeket az egymásra utaló-ható alkotásokat is bemutathatjuk az érdeklődők számára.

Második 2020-as projektként a RIT & BARÁTOK-ДРУЗІ-FRIENDS sorozatot indítottuk útjára. A projekt kapcsán egy-egy alkotásra ösztönző ajándékcsomagot osztunk szét a RIT tagjai és a Társaság művész-barátai között. Ebben a projektben a logónk fenyőobjekt változatának átdolgozására kérjük fel a művészeket, saját stílusukban. Ennek az elképzelésnek a kezdeti darabjait láthatjuk a Téli Tárlatunk hátsó termében. Ehhez a projekthez a 2021-es évben digitális katalógust is készítünk, és majd önnálló kamara kiállítás keretein belül mutatjuk be az elkészült alkotásokat.

Természetesen ebben az évben is átadásra kerültek a Révész Imre Díjak, amelyeket mecénás művészetpártoló és alkotóművész kategóriákban adtunk át két személynek. Első díjazottunk Iván Ambrus– festőművész és a RIT alapítótagja, a 91 éves munkásságát életműdíjjal jutlamazta a három díjat alapító szervezet (Magyarország Főkonzulátusa Ungvár, KMKSZ, RIT). A díjat testvére, Iván József vette át a Díjazott nevében.


Második díjazottunk Vári Fábián László – költő, műfordító, a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi tagozatának rendes tagja, akit a művészetpártoló, támogató és szervezői tevékenységéért vehette át a díjat a 2020-as évben


Ezen az éven is meghírdettük az RIT Ösztöndíj pályázatunkat, amely kapcsán fiatal kárpátaljai származású magyar fiatal művészeket Díjazunk. Ebben az évben a Tiszapéterfalvai származású gragikus-festőművész, Kutasi Csaba lett 2020 RIT Ösztöndíjazottja.

Beszéljünk egy kicsit a kiállításunk anyagáról is. Téli Tárlatainknak nem adunk témát, nincs kikötött feladat, hogy milyen technikával és milyen témára készítsék el munkáikat a résztvevő alkotók. Tagjaink között szerteágazó látásmódok keverednek, különböző műfajokban és stílusirányzatokban alkotunk.

A kiállításra készülve mindenkitől azt kérjük, hogy olyan munkával képviselje magát, ami éppen foglalkoztatja, amit úgy érez szívesen kihozna a műtermek védelméből és bemutatná másoknak is. Esetleg  elővéve egy régebbi munkát abban látva meg valami újjat, azzal képviselje magát közös Tárlaton. Ebben a gondolatban elkészült munkákat láthatunk a termekben. Sajnos meg kell említsem,  hogy több alkotó nem tudott az elképzelése szerinti munkával rész venni a Tárlaton, amelyeket külföldről nem tudott eljuttatni a kiállításra, így régebbi munkáikat láthatjuk. Az alkotásokat mindig tematikus csoportokban mutatjuk be: az első teremben a Kárpátaljai festőiskola hagyományainak fényében készült munkákat látunk, a második teremben inkább az absztrakt elképzelések kaptak helyet, itt átmenetet képez a további két terem között Habda László absztrakt alkotása, a harmadik teremben egy hangulatra, a Melankólia fényében készült munkákat látunk, a negyedik teremben pedig a grafikusabb, dekoratív és illusztratív munkák láthatóak Ifj. Hidi Endre szobrainak társaságában. Mivel sokan a számokra kiváncsiak most előre összeszámoltam, hogy 24 művész alkotása tekinthető meg a Tárlaton.

Benkő György munkái


Ahhoz, hogy Társaságunk működhessen, valamint tagjaink segítséget kapjanak alkotómunkájukhoz sokaknak tartozunk hálával. Engedjék meg, hogy most szóban köszönjük meg a támogatást és a felénk irányuló figyelmet:

Köszönjük Nemzetpolitikai Államtitkáráságnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek egész éves működsünk támogatását. Magyarország Ungvári Főkonzulátusának és Magyarország Beregszászi Konzulátusának, valamint a Kárpátaljai Magyar Kultúrális Szövetségnek együttműküdésüket és támogatásukat.

Köszönjük A Nemzetstratégiai Kutatóinzét és a Forrás Galéria munkáját, hogy a Kárpáthaza Galéria programjukban tagjaink is bemutatkozási lehetőséget kaptak.  A Kárpátok Művészeti és Kultúrális Egyesületnek a támogatást. Köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátljai Magyar Főiskolának, hogy segítik rendezvényeink megrendezését . Köszönjük a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Kultúrális Osztályának, a Kárpátljai Megyei Boksay József Megyei Szépművészeti Múzeumnak és munkatársaiknak az együttműködést. Köszönjük a Ukrajnai Nemzeti Múvészeti Egyesület Kárpátaljai Szervezetének a baráti és partneri kapcsolatot az elmúlt 30 év folyamán; a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Tagozatának, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaságnak és az Együtt folyóirat szerekesztőségének munkáját, hogy oldalaikon megjelenhetnek tagjaink munkái.

 Köszönjük a Genius Jótékonysági Alapítványnak az együttműködést, hiszen az Társaságunk Alapítótagjának a nevét viselő Jankovics Mária Alkotótábor, ami ebben az évben 10 jubileumát ünnepelte és amelynek szervezésében és az Alapítvány művészeti programjaiban tagjainkkal mindig aktívan veszünk részt, valamint a Pro Cultura Subcarphatica Civil Szervezetnek segítségüket és együttműködésüket.

 Én pedig megköszönném a Társaság tagjainak az egész éves megértést és folyamatos várakozást, valamint az eddigi közös munkát! Hálásak vagyunk és tudjuk, hogy ez az átmeneti nehéz időszak nem állandó. Mi tervekkel és reményekkel telve várjuk a további éveket.

Ezzel a reményteli hangulattal szeretnék minadnnyiuknak Sikerekben gazdag új évet kívánni, remélve hogy a jövőben még sokszor találkozhatunk és ünneppelhetünk együtt.

 Kulin Ágnes,

A RIT elnöke

 

© 2018 rit.uz.hu - minden jog fenntartva
powered byForweb - Webáruház készítés