Megnyílt a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának évzáró kiállítása
2024. 02. 27.

Az idei évi Téli tárlatnak hagyományosan a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum adott otthont. A vendégek – Albertné Simon Edina, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Viktor Kravcsuk, a megyei művelődési főosztály helyettese, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, Kulin Judit, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Városi Szervezetének vezetője, Borisz Kuzma, az Ukrajnai Nemzet

A kiállítás megnyitója a 2023-as év Révész Imre-díjainak átadásával folytatódott. Mint ismeretes, a díjat 2015-ben három szervezet hozta létre: Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT). Az alapító szervezetek támogatásával idén hetedik alkalommal jutalmaztak két személyt: egy művészeteket pártoló mecénást és egy kiemelkedő alkotói tevékenységet folytató képzőművészt. A díj részét képezi egy bronzérme, amely Erfán Ferenc ipar- és festőművész tervei alapján készült, egy névre szóló oklevél, valamint egyszeri pénzjutalom. A díjat az alapító szervezetek képviselői – Albertné Simon Edina, Kulin Judit és Kulin Ágnes – nyújtották át.

A 2023-es év egyik díjazottja Hrabár Natália keramikus és grafikus, aki 1983-ban végezte el az Ungvári Képzőművészeti Szakközépiskola kerámia szakát, majd 1990-ben a Lembergi Iparművészeti Főiskola kerámia szakán szerzett diplomát. 2004-től az Ukrajnai Képzőművészek Szövetségének tagja. Tanulmányai befejeztével a reklámszakmában dolgozott Ungváron. 1990–1993 között belsőépítészettel és kirakatrendezéssel foglalkozott. 1994-től tagja a RIT-nek. 1990-től megyei, országos és külföldi kiállítások, művésztáborok résztvevője. A kerámián belül főként a porcelán foglalkoztatja. Ebben az anyagban sikerült leginkább kifejeznie önmagát. Művészetéhez a természetből merít inspirációt, organikus motívumok és leginkább természetes földszínek használatával, de más merész ötletekkel is igyekszik gazdagítani műveit. A porcelán eddig ki nem használt lehetőségeit és technológiai felfedezéseit igyekszik munkáiban minél jobban megvalósítani. Az elmúlt években új technikával, grafikával is elkezdett foglalkozni, grafikai munkáiban is visszaköszönnek a porcelánjain látott motívumok és színvilág.

A másik díjazott Olha Zajec újságíró, televíziós riporter. 2008-ban fejezte be az Ungvári Nemzeti Egyetem újságíró szakát, majd a Kárpátaljai Megyei Televízió- és Rádiótársaságnál helyezkedett el, az akkori Tisza–1 csatornánál. 2016–2018 között a művészeti és kulturális programok szerkesztőjeként dolgozott. 2018 őszétől a TV21 Ungvár televíziós csatornánál, az általa vezetett Művészi dimenziók programban folytatta a korábbi tapasztalatokra épülő munkáját. Az aktuális művészeti eseményekről számol be, s ezekben a műsorokban a Révész Imre Társaság tagjait és rendezvényeit is bemutatják. A közvetítő szerep az alkotók és nézők között a jelenlegi helyzetben felértékelődött, hiszen amikor nem mindenki tud eljutni egy kiállítás megnyitójára vagy egy koncertre, akkor még fontosabbá válik a média szerepe. A mecénás nemcsak pénzügyi vonzattal tudja támogatni a művészeteket, hanem az is nagyon fontos támogatói tevékenység, amit Olha Zajec végez, hogy a művészek és kulturális munkások tevékenységét eljuttatja minél szélesebb közönség felé.

2023-ban immáron ötödik alkalommal hirdette meg ösztöndíjpályázatát a RIT olyan kárpátaljai és kárpátaljai származású fiatal magyar képző- és iparművészek számára, akik még nem töltötték be 30. életévüket. A fiatal művészek portfóliójuk és az általuk megfogalmazott alkotói hitvallásuk alapján mérettettek meg. A díjak odaítélésekor arra figyel a zsűri, hogy a pályájuk korai szakaszában milyen művészeti témák foglalkoztatják az alkotókat, hogyan tudnak alakot adni elképzeléseiknek, és ez a munka mennyire összefogottan, közérthetően és milyen művészi szinten jelenik meg a pályamunkájukban. Az ösztöndíj részét képezi egyszeri pénzjutalom, díszoklevél, egy áttört tölgyfa kisplasztika, amely egy építőelem-tégla mintájára Kulin Ágnes tervei alapján készül, valamint kiállítási lehetőség és szélesebb körű bemutatkozás a RIT fórumain keresztül.

A 2023-as évi díjazott Román János Pál, aki 1998-ban született Ungváron. 2013–2017 között az Ungvári Erdélyi Béla Művészeti Szakközépiskola tanulója volt, kovácsmester szakon tanult. 2021-ben befejezte a Lembergi Nemzeti Művészeti Akadémia szobrász szakát. 2020 óta a Karp Art Restoration tagjaként építészeti emlékművek restaurálásában vesz részt. A Kis Louvre művészeti csoporttal többször is kiállított, 2019-től több szimpózium és nemzetközi szobrász-alkotótábor résztvevője, 2023-ban részt vett a Pro Arte – Munkács civil szervezet és Matl Péter szobrász által rendezett szoborszimpóziumon. Így ír magáról ars poeticájában: „Személy szerint én abban a hitben élek, hogy minden emberben ég egy belső tűz. Ez a tűz élteti az ember vágyát a művészetek iránt. Abban bízom, hogy bennem is ég ez a tűz, és arra késztet, hogy alkossak. Ahhoz, hogy a tűz állandóan égjen, mindennap alkotni kell: ceruzával, vésővel, de alkotni kell. Ez a lényeg.” Az ösztöndíjjal járó oklevelet és ajándékcsomagot Kulin Ágnes adta át, további sikereket és érdekes alkotói kihívásokat kívánva.

Kulin Ágnes ünnepi beszédében röviden beszámolt arról, hogy mi történt a RIT háza táján 2023-ban.

– Nehéz volt ez az év is, hiszen folytatódtak a mindannyiunk életét felforgató események, amelyek a társaság működését is befolyásolták. Különbözően hatnak ránk ezek a terhek, amelyeket átélünk a két éve tartó háborús időszak krízishelyzetében. Mindannyiunk vállát és lelkét nehéz súlyok, gondok és érzések terhelik, amire Zsigó Olívia Nyomás alatt c. plasztikája is reflektál, erős formai világgal bemutatva azt, amit sokan érzünk ebben az időszakban. Az alkotómunka nem állt meg, ha végigjárunk a termeken, akkor láthatjuk, hogy a közhangulat megmutatkozik több alkotó munkájában is – jegyezte meg a RIT elnöke.

Elhangzott, hogy a kiállítótermekben 23 művész több mint 60 alkotásával találkozhat az érdeklődő, melyeket tematikus csoportokban mutatnak be. A tárlat január 22-ig tekinthető meg.

– A díszteremben leginkább a kárpátaljai festőiskola hagyományait követő tájképek, portrék és csendéletek díszítik a falakat, de itt láthatjuk Matl Péter Mihály arkangyal szobrát és id. Hidi Endre női figurákat ábrázoló kerámiaplasztikáit is. A második teremben az absztrakt és nonfiguratív irányzatok képviselőinek a munkái láthatók, valamint egy kisplasztikai szobortárlat. Itt több munkával mutatkoznak be az év díjazottjai: Hrabár Natália és Román János Pál művészek, valamint a tavalyi RIT-ösztöndíjasunk, Ruszin Noémi egy alkotással. A harmadik, a sarokterem tematikusan átlósan felosztható: az egyik oldalon szakrális munkáit mutatja be Dikun György és Réti János, azok mellett Szocska László légies szobrai átvezető plasztikákként szolgálnak az erdő lelke vagy az erdő és fák színeváltozásait bemutató festmények és grafikák felé. Az utolsó teremben pedig dekoratív festményekkel és illusztratív – grafikai, valamint iparművészeti – munkákkal találkozunk – mondta többek között Kulin Ágnes, s megköszönte a támogatóknak az együttműködést, valamint a társaság tagjainak az egész éves közös munkát.

Rehó Viktória

© 2018 rit.uz.hu - minden jog fenntartva
powered byForweb - Webáruház készítés